top of page

美聲匯
說故事的音樂 ─《羅密歐與茱麗葉》演前講座及演出

26/3/2024(星期二)4:30-5:30 pm
27/3/2024(星期三)3-4 pm

上環文娛中心劇院

主要創作人員及表演者

音樂總監及旁述       柯大衛

女高音(飾茱麗葉)鍾嘉欣

男高音(飾羅密歐)曾鈺棋

鋼琴                           張緯晴

小提琴                       魏寧一

編劇                           胡銘堯、蕭穎心

說故事的音樂 —《羅密歐與茱麗葉》將以啟發自《羅密歐與茱麗葉》的不同音樂選段去訴說這個令人刻骨銘心的愛情故事,其中包括交響樂、協奏曲、歌劇、音樂劇甚至電影主題曲等。男女高音、鋼琴家及小提琴家的深情演繹,再加上生動的粵語旁述及與同學的現場互動,保證為大家帶來一個學習及娛樂性兼備的表演。

bottom of page